۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رویا نوری
موسس و صاحب امتياز مركز تخصصى روان شناسى و مشاوره رويا
عضو سازمان نظام روان شناسى و مشاوره ايران
داراى پروانه تخصصى از سازمان نظام روانشناسى و مشاوره جمهورى اسلامى ايران به مدت بيش از ١٠ سال با شماره نظام ۱۵۳۹

سوابق تحصيلى
دكترى تخصصى روانشناسى با كسب رتبه برتر در پذيرش با آزمون و همچنين پذيرش بدون آزمون دكترى استعدادهای درخشان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)