۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره روانشناسی و روانپزشکی رویا
درمان اختلالات هيجانى و رفتارى كودكان و نوجوانان
( اختلالات يادگيرى خاص، بيش فعالى و نقص توجه، اوتيسم،آسپرگر، اضطراب، افسردگى، ترس، پرخاشگرى، لكنت زبان، تيک، ناخن جوى و …)
مسائل مطرح در حوزه هاى تعليم و تربيت مربوط به دوران كودكى و نوجوانى
بازى درمانى ، تئاتر درمانى، پرورش ذهن، تقويت توجه و تمركز، گفتار درمانى و …
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)