۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید یوسف حسینی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)