۲ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نورا بلوار اندرزگو
🔴آزمایشگاه نورا
●در سال ۱۳۹۳ با هدف انجام آزمایشات خاص و نادر شروع به کار نمود. با توجه به حساسیت موجود در این آزمایشات اولین تلاش این مرکز در نیل به این اهداف بالا بردن کیفیت عملی و علمی در آزمایشگاه بوده است.
●آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی، مرکز تشخیص ناباروری مردان

🔴این مرکز جهت پذیرش، انجام و گزارش دهی آزمایشات از بخش های ذیل بهره گیری می نماید:
●بیوشیمی
●خون شناسی(هماتولوژی)
●هورمون شناسی و ایمونولوژی
●سرولوژی
●الکتروفورز
●میکروب شناسی، انگل شناسی، آنالیز ادرار
●بیولوژی مولکولی
●اسپرموگرام
● ژنتیک
●غربالگری
●تشخیص انواع سرطان ها


🔴۵% تخفیف برای روزهای پنجشنبه

📣بیمه های طرف قرارداد:
●سازمان تامین اجتماعی
●بیمه خدمات درمانی
●بیمه ارتش (نیروهای مسلح)
●بیمه سلامت ایران
●بیمه آتیه سازان حافظ
●بیمه البرز
●بیمه صدا و سیما
●بیمه سامان
×
۱۷ / ۱
۱۷ / ۲
۱۷ / ۳
۱۷ / ۴
۱۷ / ۵
۱۷ / ۶
۱۷ / ۷
۱۷ / ۸
۱۷ / ۹
۱۷ / ۱۰
۱۷ / ۱۱
۱۷ / ۱۲
۱۷ / ۱۳
۱۷ / ۱۴
۱۷ / ۱۵
۱۷ / ۱۶
۱۷ / ۱۷
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)