۰ رأی
شرح خدمات
خدمات روانشناسی بالینی
دکتر المیرا آریاناکیا، روانشناس بالینی
دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی کشور
درمان اختلالات افسردگی، اضطرابی، وسواس با رویکرد
MBCT-ACT-BATD-CBT
و درمان اختلالات شخصیت با رویکرد طرحواره درمانی
مشاوره پیش از ازدواج و شکست عاطفی
گروه درمانی
مشاوره تلفنی
آموزش مهارت های زندگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)