۰ رأی
شرح خدمات
تغذیه و رژیم درمانی
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)