۰ رأی
شرح خدمات
فیزیوتراپی نسیم سلامت در شهرک گلستان
فیزیوتراپی تخصصی نسیم سلامت
با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز و فیزیوتراپ مجرب
درمان بیماری های اسکلتی فعضلانی و عصبی
خدمات ارائه شده در این مرکز به شرح زیر میباشد:
الکترو تراپی (استیمولاتوروکیوم،اولتراسوند،مادون قرمز،گرماو سرمادرمانی و ...)*
لیزرتراپی(پرتوان و کم توان )*
مگنت تراپی*
تکارتراپی (دیاترمی )*
مکانوتراپی *
CPM*
(aircompression) وازوترین *
(ماساژ،موبیلیزیشن،مایوفاشیال ریلیز،METو ...) منوال تراپی *
درای نیدلینگ(سوزن خشک )*
شاک ویوتراپی *
فونوفورز*
یونتوفورز*
الکترواکوپانچر*
(کینزیوتیپ)Tapping*
ترکشن دیجیتال (کشش کمرو گردن)*
تمرین درمانی تخصصی و تمرین در آب(اسکولیوز،قوزپشتی،شانه منجمد،)*
تعویض مفصلی،آسیب های ورزشی،سکته مغزی ،بی اختیاری هاو ...) *
تمرینات تخصصی و حرکات اصلاحی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)