۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هوشنگ دامغانی
دکتر هوشنگ دامغانی متخصص زنان و زایمان است. دکتر دامغانی در بخش زنان بیمارستان کسری حضوری فعال دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)