۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره آگاه - روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

رویکرد درمانی: رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت

درمان اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات شخصیت، مشکلات رابطه ای و فردی، مشاوره پیش از ازدواج
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)