۰ رأی
شرح خدمات
مرکز توانبخشی کودک سنتر
توانبخشی کودکان مبتلا به
اتیسم
بیش فعالی
اختلال یادگیری
کم توانی ذهنی
سندرم داون
فلج مغزی
اختلال رفتاری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)