۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی آلستوم  (دکتر شهاب مهاجر شیروانی)
انجام کلیه سونوگرافی های ساده و تخصصی ،
کالر داپلر (رنگی)
نسوج نرم : پستان باپروپ مخصوص ، تیرویئد و ...
بارداری و غربالگری های دوره اول (NT و NB) و دوم جنین ( آنومالی اسکن) و ...
ترانس واژینال ( کلیه کارهای آماده سازی توسط تکنسین خانم انجام می شود) و ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)