۰ رأی
شرح خدمات
مرکز روانشناسی، مشاوره کودک و کاردرمانی کودک سنتر
روانشناسی و مشاوره کودک و والدین
رفتاردرمانی
بازی درمانی
استعدادیابی تحصیلی
تفسیر نقاشی و بازی
فلسفه برای کودک
مشاوره تخصصی والدین
درمان توانبخشی انواع اختلالات کودکان
اتیسم
بیش فعالی-نقص توجه
کم توانی هوشی
اختلال یادگیری
فلج مغزی
سندرم دوان
تاخیر تکاملی
اختلال رفتاری
ارائه تمام خدمات به صورت حضوری، غیر حضوری و درمنزل
با استفاده از رویکردهای درمانی مدرن، تیم درمان متخصص و با تجربه
تاکید بر آموزش بر مبنای بازی و افزایش مشارکت اجتماعی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)