۱ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی ایران پرتو
مرکز راديولوژی و سونوگرافی ایران‌پرتو مجهز به بروزترین دستگاه‌های رادیولوژی و سونوگرافی در سال ۱۳۹۸ به مديريت دکتر جمشید ایراندوست فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی به بهره‌برداری رسيد.

کلیه سونوگرافی های معمولی و تخصصی
سونوگرافی های کالر داپلر و رنگی
سونوگرافی بارداری و غربالگری
سونوگرافی تخصصی نوزادان
سونوگرافی های سه بعدی و چهار بعدی
کلیه رادیوگرافی های معمولی به صورت دیجیتال
رادیوگرافی پانورکس دیجیتال با بهترین کیفیت
رادیگرافی تک دندان به صورت دیجیتال
انواع رادیوگرافی های رنگی
ماموگرافی دیجیتال با جدیدترین دستگاه
انواع نمونه برداری با هدایت سونوگرافی شامل بیوپسی پستان ،پروستات ، کلیه ، کبد توده های شکمی
FNA از غدد تیروئید، غدد بزاقی و غدد لنفاوی
×
۲۱ / ۱
۲۱ / ۲
۲۱ / ۳
۲۱ / ۴
۲۱ / ۵
۲۱ / ۶
۲۱ / ۷
۲۱ / ۸
۲۱ / ۹
۲۱ / ۱۰
۲۱ / ۱۱
۲۱ / ۱۲
۲۱ / ۱۳
۲۱ / ۱۴
۲۱ / ۱۵
۲۱ / ۱۶
۲۱ / ۱۷
۲۱ / ۱۸
۲۱ / ۱۹
۲۱ / ۲۰
۲۱ / ۲۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)