۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عمید اشراقی
فوق تخصص گوارش، کبد، آندوسکوپی و کلونوسکوپی دارای بورد فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)