۰ رأی
شرح خدمات
دکتر موسی اسوبار
متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)