۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدسعید سعیدیان
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)