۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عباس کشاورز
متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)