۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه ستوده نیا
سوابق علمی ارائه مقالات بيماري هاي ريه
ارائه مقالات روماتيسم
تحقيق و مقاله امار هاي بيمارستاني عفونت هاي فرصت طلب عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌هاعضو انجمن غدد و متابوليسم
عضو انجمن کبد و گوارش
گواهينامه علمي ديابت و چاقي
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)