۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منوچهر محمدبیگی
اینجانب دکتر منوچهر محمدبیگی متولد تهران هستم. دوران تخصصی و فوق تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده ام .بعد از فارغالتحصیلی در سال ۸۶ بمدت ۱۲ سال مطب شخصی داشتم. و به فعالیت خود در زمینهی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم که شامل دیابت- تیرویید - پوکی استخان-کبد چرب-چاقی- لاغری- اختلات هورمونی زنانه بصورت پرمویی- جوش- ریزش مو ادامه دادم.
در طی این سالها حداقل هر سال در دو کنگرهی مهم بینالمللی در کشورهای مختلف دنیا شرکت کردهام و این روند همچنان ادامه دارد.در طرح های بین المللی زیادی در خصصوص بیماریهای دیابت و تیرویید و پوکی استخوان و سایر بیماریهای غدد درمان شرکت کرده ام.
در حال حاظر در تهران در مطب جدید واقع در ساختمان پزشکان ماهان مشغول هستم.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)