۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بنفشه شاه نظری
فعالیت در زمینه بیماریهای دیابت، غده تیرویید وپاراتیرویید و هیپوفیزو درمان نازایی، چاقی، رشد وبلوغ اطفال، فشارخون های مقاوم به درمان وسایر هورمون ها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)