۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا عارف زاده
دکتر علیرضا عارف زاده
متخصص بیماری های داخلی ، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم.
عضو انجمن دیابت آمریکا (ADA).
عضو انجمن غدد اروپا (ESE) و عضو انجمن محققان اروپا (CORDIS).
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)