۰ رأی
شرح خدمات
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی
فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماریهای نقص ایمنی، عضو آکادمی آسم وآلرژی آمریکا و پزشک نمونه سال۱۳۹۷
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)