۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم محلوجی راد
رتبه اول بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)