۰ رأی
شرح خدمات
مرکز جامع توانبخشی یارا
خدمات
ارتوپدی فنی(کفی و کفش طبی، انواع بریس های ستون فقرات، پا و دست کودکان)
کاردرمانی( تاخیر رشدی کودکان،فلج مغزی CP، اختلالات یادگیری، بیش فعالی)
گفتاردرمانی( لکنت، تاخیر گفتار، اختلالات تکامل گفتار-دیر زبان باز کردن)
بینایی سنجی(تنبلی چشم،انحرافات چشم،انواع لنز و عینک)
شنوایی شناسی( سمعک، کم شنوایی، وزوز گوش و...)
فیزیوتراپی
متخصص اطفال
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
متخصص گوش و حلق و بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)