۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیروس جهانگیری،  روانپزشک و رواندرمانگر

✍️روانپزشکی ( شامل درمان دارویی انواع اختلالات روانپزشکی از جمله جنون ، دوقطبی ، افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، اختلال خواب ، اختلالات جنسی ، اختلالات شخصیت ، اختلال خوردن ، انواع سردردها ، اختلال حافظه و اختلالات رفتاری کودک و نوجوان
✍️مشاوره شامل خانواده درمانی ، زوج درمانی ، درمان بین فردی و روانکاوی
✍️تست های روانشناختی شامل مجموعه کامل آزمون های روانشناختی توسط متخصص آزمون های شناختی
✍️درمان سومصرف مواد
✍️نوروتراپی بادستگاه های نوروفیدبک وتحریک الکتریکی فراجمجمه ای
✍️درمان بیش فعالی و اختلالات یادگیری کودک و نوجوان با دستگاه نوروفیدبک
✍️درمان اختلالات رفتاری کودک و نوجوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)