۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیوا مدنی حسینی
دکتر شیوا مدنی حسینی

جراح زیبایی زنان
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
داراری بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
عضو انجمن جراحان زیبایی زنان اروپا
عضو رسمی انجمن زنان و زایمان و نازایی ایران
عضو گروه انجمن جراحان زنان ایران
https://drshivamadani.com
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)