۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد سعید محمدی دانش
دکتر سعید دانش
دکترای کایروپراکتیک از امریکا
دارای بوردهای سراسری وایالتی از امریکا
پیشگیری ودرمان صدمات ناشی ازستون فقرات ومفاصل
دیسک کمر وگردن
آرتروز
سیاتیک
میگرن
بی حسی دست وپا
تلفن‌۲۲۰۲۰۰۴۸-۰۲۱
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)