۰ رأی
شرح خدمات
نازنین زهرا حیدری روانشناس
مشاوره خانواده
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره توانمندسازی و پرورش خلاقیت کودکان
مشاوره مصاحبه، استخدام، آزمون های استخدامی، رزومه نویسی، ارائه طرح و پروژه بنگاه های زود بازده
مدرس دوره های آموزشی با محوریت روان شناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)