۱ رأی
شرح خدمات
دکتر هاجر دهقان، متخصص دندانپزشکی کودکان
🔴 برای مراجعین از طریق سایت ده درصد تخفیف خدمات

🔴متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دارای بورد تخصصی

🔴خدمات پزشک:
● خدمات دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
● درمان تحت بی هوشی و آرام بخشی
● درمان کودکان غیر همکار
×
۱۳ / ۱
۱۳ / ۲
۱۳ / ۳
۱۳ / ۴
۱۳ / ۵
۱۳ / ۶
۱۳ / ۷
۱۳ / ۸
۱۳ / ۹
۱۳ / ۱۰
۱۳ / ۱۱
۱۳ / ۱۲
۱۳ / ۱۳
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)