۰ رأی
شرح خدمات
مطب تغذيه
متخصص تغذيه و رژيم درماني باليني در شريعتي - ميرداماد
مشاوره تخصصي تغذيه و رژيم درماني باليني
متخصص تغذيه باليني كودك در ميرداماد و شريعتي
مشاوره تخصصي شيردهي
مدرس بين المللي در بدغذايي كودك
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)