۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلا قضاتی
دکتر لیلا قضاتی متخصص زنان و زایمان و نازایی و دارای بورد تخصصی جراحی های زنان است. دکتر قضاتی در بیمارستانهای بهمن، پیامبران، مصطفی خمینی، اقبال و ولی عصر فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)