۲ رأی
شرح خدمات
کارشناس مامایی، پریسا قهقرایی
کارشناس مامایی فارغ التحصیل از علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس کلاس های امادگی برای زایمان و عامل زایمان طبیعی و ماماهمراه.
درمان بیماری های مقاربتی
زایمان فیزیولوژیک
زایمان در آب
انتخاب و تعیین جنسیت فرزند
مشاوره قبل بارداری
ویزیت بارداری
کلاس های آمادگی برای زایمان طبیعی و سزارین
یوگای بارداری
ورزش در آب برای زایمان آسان و کاهش دردهای عضلانی اسکلتی بارداری
ماما همراه زایمان طبیعی و سزارین
مشاوره جنسی
مشاوره بلوغ
معاینه زنان
غربالگرهای سرطان پستان و رحم
انجام تست پاپ اسمیر
گرفتن نوار قلب جنین
×
۱۲ / ۱
۱۲ / ۲
۱۲ / ۳
۱۲ / ۴
۱۲ / ۵
۱۲ / ۶
۱۲ / ۷
۱۲ / ۸
۱۲ / ۹
۱۲ / ۱۰
۱۲ / ۱۱
۱۲ / ۱۲
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)