۰ رأی
شرح خدمات
سمعک و شنوایی سنجی رودهن
ارایه بروزترین سمعک های هوشمند و نامریی
ارزیابی تخصصی سیستم شنوایی

ساعت کاری: روزهای زوج ۱۷ الی ۲۱
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)