۱ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی شوفرپور متخصص آنستزی و درد
جشنواره استثنایی لاغری موضعی با متد امبدینگ (کاشت نخ)
معجزه قرن
توسط پزشک متخصص
دکتر مهدی شوفرپور متخصص آنستزی و درد
دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

امبدینگ:
در متد امبدینگ در توده های بافت چربی نخ های قابل جذب کاشته میشود که جذب این نخ ها داخل چربی توسط بدن باعث از بین رفتن خود توده های چربی هم میشود.
بدون درد و نقاهت
در مطب مجهز طب پروتکل های وزارت بهداشت
مراجعه کننده های ما بیشتر از ۱ تا ۲ سایز در ماه کاهش سایز داشته اند.
برای اندامی زیبا در نوروز از همینک اقدام نمایید.
×
۳ / ۱
۳ / ۲
۳ / ۳
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)