۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم شهرکی زاهدانی
بورد تخصصی کودکان و نوزادان
عضو انجمن پزشکی کودکان ایران
عضو آکادمی کودکان آمریکا(AAP)
متخصص کودکان در بیمارستان نیکان اقدسیه، نیکان شرق
دارای گواهی مراقبت نوزاد از دانشگاه کلرادو
پایش رشد و تکامل نوزادان و کودکان
تغذیه،واکسیناسیون،ارزیابی و درمان بیماریهای کودکان و نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)