۰ رأی
شرح خدمات
فیزیوتراپی فرین
ارائه دهنده کلیه خدمات فیزیوتراپی و منوال تراپی
با مدیریت دکتر نرجس فیض آبادی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)