۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک روانشناختی و علوم اعصاب پارند
در کلینیک پارند جدیدترین درمان های نوروتکنولوژی را تجربه کنید.
رهایی از اضطراب و افسردگی، بالا بردن تمرکز و یادگیری و افزایش حافظه تخصص ماست.
پارند انتخاب اول بهترین هاست.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)