۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک شنوایی و سمعک مهرگان
کلینیک تخصصی گوش
ارزیابی شنوایی و وزوز و سرگیجه
تجویز و تنظیم سمعک
نمایندگی سمعک
تعمیرات سمعک
لوازم جانبی سمعک و باطری
قالب سمعک و قالب ضد آب و ضد صوت
درمان وزوز گوش
مانور سرگیجه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)