۰ رأی
شرح خدمات
دندانپزشکی میخک
در شبکه دندانپزشکی میخک، همه خدمات دندانپزشکی به صورت نقد و اقساط بلند مدت قابل پرداخت است.
مشاوره رایگان و آنلاین دندانپزشکی از طریق سایت میخک قابل انجام است.
تعرفه در تمام شعب میخک یکسان است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)