۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی متخصص زنان و زایمان و دارای بورد تخصصی است. دکتر سعیدی در بیمارستان محب کوثر حضوری فعال دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)