۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر ریاضى
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر ریاضى به مدیریت و مسئولیت دکتر عبدالقادر ریاضى داراى بورد تخصصی علوم آزمایشگاهى بالینى و ایمونولوژى عمومى مشغول ارائه خدمات به شهروندان ساکن در غرب تهران است. در این آزمایشگاه سعی شده گام به گام با پیشرفت های جدید آزمایشگاهی، تکنیکهای تازه و نوین بررسی و پیاده سازی شود. در مورد کنترل کیفی و استاندارد کردن دستگاهها و نتایج آزمایشها، همواره این آزمایشگاه با مراکز معتبر دانشگاهی و همچنین آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان در تماس بوده و با بهره گیری از سرم کنترلهای کمپانی های معتبر جهانی تمام مراحل آزمایش و نتایج به دست آمده کنترل کیفی می شوند. این آزمایشگاه می تواند گزینه مناسبی برای آزمایشهای غربالگری و تستهای سلامت جنین باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)