۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کاج
آزمایشگاه کاج اولین آزمایشگاه مجهز به دستگاه الکتروکمی لومینسانس در منطقه سعادت آباد برای اندازه گیری دقیق سطح هورمون ها و مارکرهای سرطانی است.آزمایشهای خاص که شامل:
بررسی سلامت جنین ، بررسی سلامت نوزاد ، بررسی پوکی استخوان و تومورمارکرهافعالیت دارد که همه روزه پذیرای شما مراجعین محترم میباشد.
انجام کنترل کیفی آزمایشات به صورت روزانه و طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی با بیش از ۱۰ سال سایقه در راه اندازی آزمایشهای به روز دنیا
حضور دائم پزشک آزمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)