۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک درمان ناباروری بیمارستان لاله
کلینیک درمان ناباروری بیمارستان لاله یکی از موفق ترین مراکز سراسر کشور است. این مرکز درمانی با حضور اساتید و پزشکان با تجربه این خدمات را ارائه می دهد: میکرو اینجکش لقاح آزمایشگاهی که مهمترین عمل جراحی این بخش است . انتقال جنین:بین ۲تا۵ روز پس ازمیکرواینجکشن انجام می شود. انتقال جنین فریز شده، ریداکشن،سرکلاژ(دوختن دهانه رحم) ، لاپاراسکوپی تشخیصی مرتبط با نازایی، هیستروسکوپی تشخیصی، جراحی مرتبط با نازایی و کورتاژ تشخیصی مرتبط با نازایی، تزریق اسپرم داخل، OHSSپاراسنتز درسندرم تحریک بیش از حد تخمدان و ( IUI)
×
۳ / ۱
۳ / ۲
۳ / ۳
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)