۰ رأی
شرح خدمات
مرکز ناباروری بیمارستان کمالی کرج
این مرکز با هزینه ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بیمارستان کمالی کرج افتتاح شده است. این مرکز دولتی به تمام مراجعه کنندگان با طی کردن مراحل ناباروری در تمام زمینه های پزشکی خدمات ارائه خواهد کرد. بیمارستان کمالی یکی از قدیمی ترین بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های کرج است. این بیمارستان دولتی سال ۱۳۳۰ تاسیس شده است. این مرکز آموزشی درمانی توسط مرحوم کمالی خیر کرجی تاسیس شد و در حال حاضر با ۱۹۰ تخت مصوب در زمینه تخصصی زنان و زایمان فعالیت می‌کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)