۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان امام خمینی کرج
بیمارستان امام خمینی(ره) سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است. این بیمارستان در حال حاضر دارای ۱۴۵ تخت فعال و ۲۵۰ تخت مصوب است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)