۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پارس ژنوم
کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک پارس ژنوم، در سال ١٣٩١ راه اندازی شد.این کلینیک دربردارندۀ آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و بخش تشخیصی و مشاوره ژنتیک است. ارائه مشاوره و ویزیت تخصصی و تشخیصی ژنتیک در بیمارستان شهید باهنر کرج، بیمارستان امام خمینی کرج و مرکز درمان ناباروری رویش کرج از فعالیت های این آزمایشگاه است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)