۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه صبا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا، تخصصی آسیب شناسی تشریحی و بالینی و فوق تخصصی درماتوپاتولوژی است که از سال ۱۳۷۶ شروع به فعالیت کرده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)