۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کیان
آزمایشگاه تشخیص طبی کیان یکی دیگر از آزمایشگاههای مورد تایید و اطمینان پزشکان زنان و زایمان در کرج است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)