۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مرکزی
دراین آزمایشگاه می توانید همه تستهای مربوط به سلامت جنین ، آزمایشات تشخیص مولکولی کیفی و کمی ،آزمایشهای ناباروری، باکتری شناسی و قارچ شناسی و... را انجام بدهید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)