۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر علیجانی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیجانی سال ۱۳۹۲ توسط دکتر سرور علیجانی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی تاسیس شد. این آزمایشگاه درانجام آزمایشات زنان باردار، کودکان و نوزادان تمرکز ویژه ای دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)